"Παλεύω να θυμηθώ που έχω βάλει τα δυνατά μου και δεν τα βρίσκω."
0
0
2
2
1
1
3
4
8
7
4
4
40
31